ZaPolar Session 2015 international northern festival of street culture

Søker
Christopher Walle
Troms
Samarbeidspartner
Vasin Roman Igorevich
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
40 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

ZaPolar session International northern festival of street culture avholdes 5. - 28. juni i Murmansk. En hip-hopfestival hvor deltagere fra Finland, Norge, Hviterussland og Russland møtes for å dele sin kunstform. Målet for festivalen er å lage en åpen kreativ arena for kulturutveksling blant talentfulle unge. Målet for prosjektet er å gi deltagere en mulighet til utvikling gjennom workshops og dance battles. I tillegg ønsker vi å utvikle et Norsk/Russisk samarbeid gjennom dans.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
156
Ungdom
40 (norske og russiske)