Yukigassen i Arkhangelsk og Vardø

Søker
Yukigassen Norway
Finnmark
Samarbeidspartner
Arkhangelsk kommune
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
75 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Idrett

­­

Yukigassen Norway i Vardø har over flere år utviklet et nært samarbeid med arrangørene av snøballspillet Yukigassen i Murmansk. Samarbeidet er knyttet til utveksling av ungdomslag og opplæring av administrasjon og dommere i Murmansk og Vardø. Yukigassen Norway har satt i gang et tilsvarende samarbeidsprosjekt med arrangørene av Yukigassen i Arkhangelsk.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
12
Ungdom
10 (norske og russiske)