Young Entrepreneurial Leaders

Søker
Barentssekretariatet
Finnmark
Samarbeidspartner
Socium+
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
1 200 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Ungdom

­­

Young Entrepreneurial Leaders (YEL) er en videreføring av Kolarctic-prosjektet "Young InnovativeEntrepreneurs - YIE". YEL bygger på gode erfaringer fra tidligere prosjekt, og ønsker å forsterke de beste elementene i prosjektet, mentorering, nettverksbygging, pitch-training og design thinking. De nevnte elementene ble i evalueringen av prosjektet nevnt av deltakere og partnere som mest nyttig iprosjektet. I YEL ønsker vi å bygge på disse elementene og gjøre disse til en prosess som skal styrke unge bedriftlederes konkurransekraft. 40 ungdommer fra Barentslandene skal delta i kompetanse og nettverksprogrammet og samles til konferanser, seminarer, kurs og annet. 

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
42
Ungdom
40 (norske og russiske)