Welcome home

Applicant
ArtBase Helgeland 66N
Partner
Arkhangelsk International Cultural Center
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
200 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
5

­­

ArtBase Helgeland 66 ° N har fått tillatelse fra Alstahaug kommune til å dekorere to bygninger, med hver sin vegg i Sandnessjøen sentrum hvor begge vegger er synlige fra to ulike sider av det kommende kulturhuset Kulturbadet. Kunstprosjektet er innenfor rammen av åpningen, og kan sees som en introduksjon for vårt nye samarbeid med kunst- og kulturutveksling mellom ABH og Arkhangelsk International Cultural Center med Cornelius Stiefenhofer som deres koordinator / oversetter og med to utvalgte russiske kunstnere fra deres nettverk.