Videreutvikling av Tribute Contemporary Collective

Applicant
Rune Paulsen
Nordland
Partner
Arkhangelsk Regional Nonprofit Voluntary Organization
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
350 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
45
Ungdom
45 (norske og russiske)

­­

Formålet er å videreutvikle Tribute Contemporary Collective (TCC), basert på tverrkunstnerisk samarbeid, preproduksjoner, konsert og turnevirksomhet i Barentsregionen.