Videreutvikling av Tribute Contemporary Collective

Søker
Rune Paulsen
Nordland
Samarbeidspartner
Arkhangelsk Regional Nonprofit Voluntary Organization
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
350 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Formålet er å videreutvikle Tribute Contemporary Collective (TCC), basert på tverrkunstnerisk samarbeid, preproduksjoner, konsert og turnevirksomhet i Barentsregionen.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
45
Ungdom
45 (norske og russiske)