Vennskapskommunesamarbeidet og effekten av gjennomførte språkkurs

Applicant
Karasjok kommune
Finnmark
Partner
Lovozero administrasjon
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
90 000 NOK
Satsingsområde
Urfolk
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
12

­­

Karasjok kommune har i samarbeid med UD og Barentssekretariatet opp gjennom årene siden 1991 hatt 43 personer som har gått på språkkurs i Karasjok gjennom eget kurs og senere dels også samisk videregående skole samt den samiske folkehøgskolen DSF. Vi ønsker nå en kartlegging av de positive effektene tilbudet har hatt for vennskapskommunesamarbeidet med tanke på nye tilbud, herunder også språkopplæring.