Vennskapskommunesamarbeidet og effekten av gjennomførte språkkurs

Søker
Karasjok kommune
Finnmark
Samarbeidspartner
Lovozero administrasjon
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
90 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Urfolk

­­

Karasjok kommune har i samarbeid med UD og Barentssekretariatet opp gjennom årene siden 1991 hatt 43 personer som har gått på språkkurs i Karasjok gjennom eget kurs og senere dels også samisk videregående skole samt den samiske folkehøgskolen DSF. Vi ønsker nå en kartlegging av de positive effektene tilbudet har hatt for vennskapskommunesamarbeidet med tanke på nye tilbud, herunder også språkopplæring.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
12