V Open NArFU’s Festival of Arts

Søker
PROTIL AS
Nordland
Samarbeidspartner
Northern-Arctic Federal University
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
80 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Nortern (Arctic) Federal University i Arkhangelsk i samarbeid med Arkhangelsk Big Band inviterer lydtekniker Thor-Ivar Lund under festivalen "V Open NArFU’s Festival of Arts" til å holde masterklasser og workshops innen lydteknikk for konserter. I hovedsak rettet mot storband og akustisk musikk. De inviterer også Thor-Ivar Lund til å ta med en eller flere personer som kan holde foredrag innenfor musikk og emner knyttet teori og praksis som kan bidra til kompetansen til storbandet og studentene forøvrig. Musikere ønskes også å delta på konsert med storbandet.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
42