Utvikling av The Tribut Band til The Tribute Contemporary Collective for tverrkustnerisk samarbeid i Barentsregionen

Prosjektsøker: Ysteriet Kro og Scene AS
Prosjektpartnere: Arkhangelsk Regional Nonprofit Voluntary Organization (ARVO), IntraAct
BarentsKults støtte: 700 000 kroner

Utvikling av the Tribute Band til The Tribute Contemporary Collective for tverrkunstnerisk samarbeid, preproduksjoner, konsertog turnevirksomhet mellom profesjonelle scenekunstnere, artister og band i Barentsregionen.