Urfolks kunst- og kulturuttrykk i Nordområdene

Applicant
Senter for nordlige folk

Prosjektsøker: Senter for nordlige folk
Prosjektpartnere: Taimyr Culture Center,Nenets; Northern World,Moscow
Barentssekretariatets støtte: 250 000 kroner

Målet med prosjektet er å skape bevissthet rundt- og problematisere urfolks kunst- og kulturuttrykk i nordområdene i dag. Dette gjennom utveksling av kunnskap og erfaringer i kunst- og kulturarbeidet og ved å sammenligne tradisjoner mellom urfolk i nordområdene.