Urfolks kunst- og kulturuttrykk i nordområdene

Prosjektsøker: Senter for nordlige folk
Prosjektpartnere: Taimyr Cultur Center
BarentsKults støtte: 250 000 kroner

Målet med prosjektet er ønsket om å skape bevissthet og problematisere hva kunsten og kulturen tar del i, i nordområdene, gjennom utveksle kunnskap og erfaringer i kunst‐ og kulturarbeidet og å sammenlikne tradisjoner mellom urfolk i Nordområdene.