Urband Camp feat Barents 2015

Søker
IntraAct Productions
Nordland
Samarbeidspartner
Arkhangelsk Regional Nonprofit Voluntary Organization
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
500 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Festivalen UrBand Camp (UBC) arrangeres i Arkhangelsk i september 2015 i samarbeid med ARNVO. Hovedformålet for UBC er å gi dans og musikktalenter, semiprofesjonelle og amatørmusikere i Barentsregionen kurs og konserttilbud innen dans / performance, jazz og beslektet rytmisk musikk med internasjonale musikere og artister. UBC skal dessuten utvikles til den viktigste praksisarena for frivillig arbeid i Nord-Vest Russland.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
130
Ungdom
102 (norske og russiske)