The Unknown Pomors Grave

Applicant
Christensen Culture Center
Finnmark
Partner
Association of Pomors
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
100 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
30
Ungdom
10 (norske og russiske)

­­

Søker vil bygge ett nytt kors til den " Ukjente Pomor's Grav" på Mårøya og i den forbindelse undersøke russiske arkiver etter mulig familie til denne personen. Det planlegges seremoni og oppsetting av kors i 2016 sammen med den russisk-ortodokse kirke.