Ungt samarbeid på tvers av grensen

Søker
Øvergård Montssoriskole
Troms
Samarbeidspartner
Slova språkskole
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
28 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Våren 2015 hadde Øvergård Montessoriskole besøk av to jenter fra Murmansk. Nå ønsker tiendeklassen på skolen å lære mer om disse jentenes hverdag og skolesituasjon, og har med seg to voksne på reisen.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
7
Ungdom
5 (norske og russiske)