Ungdomskonferanse

Søker
Ungdomsrådet i Sør-Varanger
Finnmark
Samarbeidspartner
Tatiana Bazanova, Pechenga, Pikene på Broen
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
30 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Ungdomsrådet i Sør-Varanger skal arrangere en ungdomskonferanse i forbindelse med KAOS Spektakel den 6. til 8. februar. På konferansen vil 30 norske og inntil 10 russere møtes for å delta på kurs om ungdommelig engasjement og deltakelse.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
49
Ungdom
43 (norske og russiske)