Ulcerativ dermal nekrose

Applicant
Veterinærinstituttet Harstad
Troms
Partner
Fylkesveterinæren i Murmansk
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
60 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
5

­­

Det er for tiden store problemer med fiskesykdom i Kola elv og nærliggende vassdrag, en sykdom som Veterinærinstituttet mener er ulcerativ dermal nekrose (UDN), men det er ikke stadfestet med sikkerhet. Veterinærinstituttet Harstad skal samarbeide med fylkesveterinæren i Murmansk for å stadfeste årsaken til fiskedøden i elvene på Kolahalvøya. Prøver skal samles inn av russisk partner og analyseres i Norge i et samarbeid mellom norske og russiske forskere.