Temautstilling NKNN 2014-2016

Prosjektsøker: Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge
Prosjektpartnere: Murmansk regional Art Museum; Petrozavodsk Exhibition City Hall; Nordn
BarentsKults støtte: 70 000 kroner

Gjennom Landsdelsutstillingen 2009; POTENSIAL, fikk vi et godt grunnlag for å fortsette samarbeidet med russiske visuelleinstitusjoner, organisasjoner og kunstnere. I tråd med ønsker fra oss og våre daværende russiske partnere, vil vi utvikle etkonsept for neste landsdelsutstilling, nå kalt temautstilling, som i enda større grad involverer russiske partnere. Vi vil sette fokuspå kunsthåndverk som selvstendig estetikk og meningsbærende kunstform, gjennom utstilling, workshops og seminarer, legge tilrette for kunnskapsutveksling og bygge varige nettverk med naturlige samarbeidsparter på russisk side.