Teatercamp 2015

Søker
HATS
Troms
Samarbeidspartner
Arkhangelsk regional "Youth House"
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
300 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS) i Tromsø samarbeider med Arkhangelsk regional "Youth House", "Artel" ltd (Murmansk) og Ögonblicksteatern (Umeå) om å arrangere Teatercamp 2015 i Nesna 10.‐16. august 2015. Campen består av en workshop i skuespillerteknikk med en norsk scenekunstner og et kreativt filmkurs med en engelsk filmskaper. Hovedmålet for Teatercamp er å knytte teater tettere til rollen som meningsutveksler og samfunnsdebattant. Ved å delta på teatercampen gis ungdom mellom 16 og 26 år bosatt i Barentsregionen, anledning til å bo og arbeide sammen omkring aktuelle problemstillinger, samt utvikle et tettere teaternettverk på tvers av nasjonale grenser.­­

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
38
Ungdom
30 (norske og russiske)