Team Building in Norwegian-Russian interaction

Søker
Norbareus
Nordland
Samarbeidspartner
Teaterstudio ”SPIRET”/”ROSTOK”
Karelia
Barentssekretariatets støtte
75 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Helse

­­

Partnerne skal samarbeide om frivillig arbeid med funksjonshemmede og tilrettelegging for og gjennomføring av aktivitetsuker for funksjonshemmede. Det skal gjennomføres et formøte i Rana der innhold og program for aktivitetsuken SAKU i Rana skal planlegges i detalj og deretter skal en gruppe med funksjonshemmede og ledere samt frivillige og teatergruppen "Spiret" fra Petrozavodsk delta på selve arrangementet i juni.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
57
Ungdom
41 (norske og russiske)