Tangsprell i Arkhangelsk

Søker
Stellaris DansTeater
Finnmark
Samarbeidspartner
Danseensemblet Druzhba
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
190 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Presentere norske barne- og familieforestillinger innen norsk samtidsdans i Russland, samt å opprettholde det gode kultursamarbeidet med Arkhangelsk.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
10