Språkkurs 2015

Søker
Pasvik folkehøgskole
Finnmark
Samarbeidspartner
Skole 31
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
132 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Målet er å arrangere et språkkurs på folkehøgskolen i siste uke i juni og første uke i juli. Vi ønsker at russere og nordmenn skal møtes i Pasvik for å lære om hverandres språk og kultur. Vi har stor tro på at dette vil bidra mye til å forsterke folk- til folksamarbeidet, noe som er svært viktig i lys av det nåværende politiske klima på nasjonalt nivå.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
35