Språk, kultur og utdanningsreise

Søker
Kirkenes ungdomsskole
Finnmark
Samarbeidspartner
Norsk-russisk skole i Murmansk
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
78 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Elever fra 10. trinn ved Kirkenes ungdomsskole skal reise til Murmansk for å besøke Norsk- Russisk VGS. Gjennomføring av prosjektet planlegges i oktober 2015. Målet med prosjektet er å styrke interesse hos norske elever for å lære det russiske språket, øke kjennskap til grenseområdet og nabobyer og vise en unik utvekslingsmulighet.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
40
Ungdom
36 (norske og russiske)