Sound University

Søker
PROTIL AS
Nordland
Samarbeidspartner
Northern-Arctic Federal University
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
70 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

PROTIL AS ved Thor-Ivar Lund fra Bodø ønsker å etablere "Sound University" i Arkhangelsk for å heve den lydtekniske konsertkompetansen i regionen. Søker om midler til et forprosjekt for å møte aktuelle partnere, holde workshop og demo, samt bidra på konsert.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
51