Songs of the White Sea

Søker
Scene Finnmark
Finnmark
Samarbeidspartner
Barents Bird Festival
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
50 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Dette prosjektet er oppfølgeren til tidligere samarbeidsprosjekt "Songs of the heart" som vi har turnert flere ganger med på begge sider av den norsk/russiske grensen. Repertoaret er som tittelen antyder tatt fra Kvitsjø-området, men samtidig også fra Finnmark og Nord-Norge. Ideen er å få fram den musikalske sjelen  ved å bo og leve så langt mot nord. Det ble gjort et pilotprosjekt under Barents Bird 2015. Det ble en stor suksess og prosjektet videreutvikles nå til et kunstnerisk sterkt prosjekt med gjennomslagskraft. 

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
7