Skolesamarbeid Pasvik folkehøgskole, Skole 31

Søker
Pasvik folkehøgskole
Finnmark
Samarbeidspartner
Skole 31
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
172 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Formålet er å konsolidere og forsterke samarbeidet mellom Skole 31 i Murmansk og Pasvik folkehøgskole. Vi ønsker å skape et nettverk mellom norsk og russisk ungdom, og mellom lærere fra Skole 31 og fra Pasvik folkehøgskole, gjennom gjensidige besøk i hverandres land.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
109
Ungdom
90 (norske og russiske)