Ska Patrol til den norske 17. maifeiringen i Arkhangelsk

Søker
IntraAct Productions
Nordland
Samarbeidspartner
Arkhangelsk Jazz
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
70 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Prosjektet går ut på å arrangere to konserter med bandet Ska Patrol som en del av 17. mai-arrangementene i Arkhangelsk 2015. 17. mai-arrangementene skal generelt styrke eksisterende norsk-russisk samarbeid. Formålet med Ska Patrol-konsertene spesifikt er også å vise frem nye kulturuttrykk fra Norge og å oppmuntre norske musikere til å opptre i Russland.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
20
Ungdom
7 (norske og russiske)