Seminar og kartlegging "Samekvinners rett til å delta og ha innflytelse"

Søker
Sami Nisson Forum
Finnmark
Samarbeidspartner
Sami Nisson Forum avd Kolahalvøya
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
80 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Urfolk

­­

Åpent seminar “Retten til deltagelse - og hva det betyr for samekvinners sosiale liv og helse, og for forebygging mot vold”, som avsluttes med paneldebatt, 6. mars 2015 i Umeå, Sverige. Det er få arenaer for å drøfte samisk selvbestemmelse og forebygging av vold i et samisk kvinneperspektiv. SNF har derfor initiert et seminar med 45 deltagere, og utstillinga "Vold". Seminarspråkene er nordsamisk, russisk og norsk/svensk. Seminarrapporten og en kartlegging vil gi en statusrapport om situasjonen.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
45