Samisk duodji på norsk og russisk side

Applicant
Stuornjárgga sámi duodji
Troms
Partner
Samisk senter i Lujávri
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
135 000 NOK
Satsingsområde
Urfolk
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
34

­­

Prosjektet skal fremme, bevare og videreutvikle duodji på norsk og russisk side av Sápmi gjennom ny kunnskap, kompetanseheving og gjensidig motivasjon. Som en følge av dette skal prosjektet også fremme, bevare og videreutvikle samisk språk. Prosjektet skal videre opprettholde god kvalitet på duodji.