Samisk duodji på norsk og russisk side

Søker
Stuornjárgga sámi duodji
Troms
Samarbeidspartner
Samisk senter i Lujávri
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
135 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Urfolk

­­

Prosjektet skal fremme, bevare og videreutvikle duodji på norsk og russisk side av Sápmi gjennom ny kunnskap, kompetanseheving og gjensidig motivasjon. Som en følge av dette skal prosjektet også fremme, bevare og videreutvikle samisk språk. Prosjektet skal videre opprettholde god kvalitet på duodji.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
34