Samarbeid om barnekor

Søker
Tromsøysund menighet
Troms
Samarbeidspartner
Trefoldighetskirken
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
80 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Et barnekor fra Tromsøysund menighets vennskapsmenighet i Arkhangelsk skal møtes for fellesskap og opptreden i kirken og andre steder. Korlederne skal ha erfaringsutveksling om korarbeid. Hensikten er å utvikle fellesskap og lære om hverandres virksomheter og arbeidsmetoder. Det skal delta både russiske og norske barn under samlingen i Tromsø i slutten av september 2015.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
225
Ungdom
50 (norske og russiske)