Samarbeid Komafest og New Teriberka

Søker
Vardø Innovasjon
Finnmark
Samarbeidspartner
Arctic Art Institute
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
50 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Fire personer fra Komafest-prosjektet til Vardø Innovasjon AS er invitert til å komme til Teriberka i Murmansk Oblast for å delta i festivalen New Teriberka 10. - 13. juli. Der skal de utveksle erfaringer om revitalisering av samfunn truet av fraflytting og etablere et fremtidig norsk-russisk samarbeid.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
5