Samarbeid innenfor spillerutvikling for både gutter og jenter samt trenerutvikling

Søker
Finnmark Fotballkrets
Finnmark
Samarbeidspartner
Murmansk Regional Football Federation
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
450 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Idrett

­­

Finnmark Fotballkrets søker om støtte til et prosjekt der vi ønsker å videreutvikle samarbeidet rundt spillerutvikling både for gutter og jenter. De ønsker også at prosjektet skal bidra til både interesse og forståelse for kulturforskjellene som ligger mellom landene.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
520
Ungdom
415 (norske og russiske)