Russland til Riddu 2015

Søker
Riddu Riddu Festivalen
Troms
Samarbeidspartner
Kola Same Assosiation
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
100 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Urfolk

­­

Riddu Riđđu Festivála arrangeres i Kåfjord i Nord-Troms fra 8. – 12. juli 2015. Til prosjektet Russland til Riddu inviterer festivalen urfolk fra Russland, til ulike kulturelle programområder. Riddu Siida er et programområde som lar urfolk presentere seg selv, gjennom å ønske publikum velkommen inn til sine «hjem» på festivalområdet.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
31
Ungdom
6 (norske og russiske)