Russisk-nordisk seminar for historikere

Søker
Barentsinstituttet, UiT
Finnmark
Samarbeidspartner
Petrozavodsk State University
Karelia
Barentssekretariatets støtte
100 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Barentsinstituttet (UiT) i Kirkenes og institutt for historie og statsvitenskap ved Petrozavodsk State University skal arrangere et seminar i Petrozavodsk i tidsrommet 15.-18. september 2015. Under tittelen "Russland og de nordiske land: fysiske og symbolske grenser" skal 10 deltakere fra Russland og 15 fra Norge, Sverige og Finland møtes for kunnskapsutveksling og kompetansebygging. Målet for seminaret er å bygge videre på tidligere samarbeid samt publisere en bok basert på foredragene på seminaret. Det er også planlagt et internasjonalt seminar i Kirkenes i 2016 innen nettverket.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
25