Prosjekt Samspill - Øko-seminar

Søker
Møysalen nasjonalparksenter AS
Nordland
Samarbeidspartner
Lapland State Biosphere Reserve
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
90 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Miljø

­­

Møysalen nasjonalparksenter vil sammen med sin russiske partner Lapland State Biosphere Reserve arrangere et seminar i Monchegorsk hvor hovedtemaet er forvaltning av nasjonalparker og verneområder. Fokuset vil være på faktorer som turisttrafikk, miljø, klimaendringer, kulturminner, utdanning av guider og lignende.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
15