Prosjekt Folkehelseuka

Søker
Ungdomsrådet v/ Sortland kommune
Nordland
Samarbeidspartner
Monchegorsk kommune, ungdomsdepartementet
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
64 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Ungdom

­­

Ungdomsrådet i samarbeid med Sortland kommune og folkehelsekoordinator vil i tiden 20. april - 25.mai 2015 arrangere en folkehelseuke i Kulturfabrikken, Sortland. Uka vil ha et globalt perspektiv med delegasjoner av ungdom fra London og Monchegorsk. Det vil samles totalt 25 ungdommer og 35 voksne.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
58
Ungdom
24 (norske og russiske)