Planprosjektet Arctic Sail - SUS

Søker
Arctic Sail
Finnmark
Samarbeidspartner
Murmansk State Tecnical University
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
160 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Næring

­­

Først mål er å sette Kirkenes og Barentsregionen på kartet, ved å legge til rette for at «Tall Ships» fra hele verden skal finne det interessant å besøke arktiske strøk. På sikt vil vi involvere stedene Tromsø, Honningsvåg (Nordkapp), Kirkenes og Murmansk, for om mulig å skape ett regattakonsept «The Arctic Sail» som kan gjennomføre en regatta Tromsø – Honningsvåg – Kirkenes – Murmansk, med «Tall Ships», enten som et fast årlig-, eller et innslag annen hvert år i Barentsregionen. Formålet er å realisere starten på planprosjektet.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
2