Phenology of the North Calotte

Søker
Kirkenes ungdomsskole
Finnmark
Samarbeidspartner
Skole nummer 1 i Polyarnye Zori
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
140 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Utviklingen av Fenologi på nordkalotten (Phenology of the North Calotte) er en integrert del av prosjektet Barents Local Agenda 21 på Svanhovd miljøsenter. Dette er et initiativ som ønsker å øke den økologiske kunnskapen og miljømessige forståelsen blant elever og lærere i grensetraktene mellom Norge og Russland. 60 ungdommer og 20 voksne er involvert i prosjektet og de møtes i Kandalaksha i september.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
79
Ungdom
58 (norske og russiske)