Pasvik International 2015

Søker
IL Pasvik Hauk
Finnmark
Samarbeidspartner
Fotballskole nr 10
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
50 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Idrett

­­

Pasvik International er en fotballskole og fotballturnering for barn i alderen 10 - 14 år. Fotballskolen er en tradisjon i kommunen og bidrar til fin kontakt og samarbeid over landegrensene med 35 deltagere fra Russland.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
260
Ungdom
230 (norske og russiske)