Oppstryk Finnmark Con Amore - Film til inspirasjon

Applicant
Kristin Nicolaysen
Finnmark
Partner
Aleksandr Romanovskiy
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
70 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
11000
Ungdom
5500 (norske og russiske)

­­

Con Amore er filmen om verdens mest sjarmerende og nordligste orkester. Den viser hvordan unge og voksne nordmenn og russere møtes gjennom musikken. Det oppleves spesielt viktig å kunne formidle dette nå. Vi ønsker derfor å arbeide med visninger på så mange steder og arenaer som mulig.