Olavsvern

Prosjektsøker: Kurant Visningsrom
Prosjektpartnere: En rekke norsk og russiske kunstnere
BarentsKults støtte: 330 000 kroner

Kunstprosjektet ved Olavsvern er et samarbeid mellom norske og russiske kunstnere og kuratorer i en tidligere militær ubåtbase som var ment å skulle beskytte Norge mot Sovjet under den kalde krigen. Med dette prosjektet utfordrer vi det historiske fiendskapet som stedet symboliserer og gjør et kunstnerisk samarbeid der fjellanlegget vises frem og aksentueres med kunstprosjekter. Prosjektet gjøres i samarbeid med det lokale næringslivet i Tromsø og er en ny arenautvikling for visning av kunst i Tromsø.