Oktoberstevnet 2015

Søker
Kirkenes Atletklubb
Finnmark
Samarbeidspartner
Svetlana Naumova
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
75 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Idrett

­­

Kirkenes Atletklubb arrangerer brytestevne i Fjellhallen fra 15. - 18. oktober 2015. Dette er et årlig arrangement der brytere, ledere, trenere og dommere fra hele Barentsregionen deltar og får utvekslet idrettslige relasjoner. Samarbeidet har pågått i 39 år. Målsettingen er å opprettholde det idrettslige samarbeidet mellom disse landene og være kontaktskapende for idrettsmiljøet i Barentsregionen.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
113
Ungdom
80 (norske og russiske)