Nuorat/Youth/ungdom 2015

Applicant
Riddu Riddu Festivalen
Troms
Partner
Sami Nurash
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
300 000 NOK
Satsingsområde
Ungdom
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
108
Ungdom
100 (norske og russiske)

­­

Riddu Riđđu har gjennom flere år arbeidet for å styrke samhandling mellom ungdom fra ulike urfolksgrupper gjennom sine ungdomsprogram. RIDDU NUORAT skjer 7. – 12. juli 2015 og består av tre hoveddeler: kreativitet, politikk og aktivitet.