Norsk/russisk workshop i keramikk

Prosjektsøker: Marit Ellisiv Landsend
Prosjektpartnere: Inga Gruzdeva, Murmansk
Barentssekretariatets støtte: 300 000 kroner

Søker ønsker å samle 15 profesjonelle keramikere fra Nordvest-Russland og Nord-Norge til workshop i keramiske brenneteknikker. Workshopen vil finne sted i Tromsø 29. juli - 7. august 2016. Søker skal jobbe praktisk i materialet, med bygging av ovner og felles deltakelse i brenning. De ønsker også å la publikum få mulighet til å se hva de holder på med gjennom deltakelse,foredrag og utstilling.