Norsk-russisk utveksling

Søker
Kongsbakken videregående skole
Troms
Samarbeidspartner
Gymnas nr 1
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
75 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

9 elever og 2 lærere fra hver skole reiser på besøk til hverandre i en skoleuke. De norske reiser på høsten, russerne på våren. Før og etter selve utvekslingen har elevene kontakt for å praktisere språket, bli kjent og for å få kunnskaper om mållandet. Formålet er først og fremst å praktisere språk og lære om hverandres land.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
22
Ungdom
18 (norske og russiske)