Norsk russisk pomorkulturprosjekt

Søker
Vardøhus Museumsforening
Finnmark
Samarbeidspartner
Arkhangelsk Regional College Art and Culture
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
95 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Ti kunstskoleelever skal reise fra Arkhangelsk til Vardø. I Vardø skal elevene gjennom kunstnerisk virksomhet illustrere grunnelementer fra den felles norsk-russiske pomorkulturhistorien. Produktene skal utstilles på Pomorfestivalen 2015 i Vardø og Kiberg.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
24
Ungdom
18 (norske og russiske)