Nordic sounds - Norwegian-Russian cooperation

Applicant
Tonje Hjertås
Nordland
Partner
Irina Smirnova, Petrozavodsk
Karelia
Barentssekretariatets støtte
50 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
29
Ungdom
29 (norske og russiske)

­­

2 musikere/lærere med sine elever fra Petrozavodsk og Rana møtes i oktober og november 2015, for å jobbe sammen med improvisasjon og musikk av Sibelius og andre nordiske komponister.