Nordic sounds - Norwegian-Russian cooperation

Søker
Tonje Hjertås
Nordland
Samarbeidspartner
Irina Smirnova, Petrozavodsk
Karelia
Barentssekretariatets støtte
50 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

2 musikere/lærere med sine elever fra Petrozavodsk og Rana møtes i oktober og november 2015, for å jobbe sammen med improvisasjon og musikk av Sibelius og andre nordiske komponister.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
29
Ungdom
29 (norske og russiske)