Nordic Namgar Smeltedigelen

Prosjektsøker: Smeltedigelen Musikkfestival AS
Prosjektpartnere: Namgar, Murmansk
Barentssekretariatets støtte: 48 000 kroner

Nordic Namgar er et større musikkprosjekt med musikere fra 3 nasjoner (Russland,Finland og Norge) og bestllingsverk til åpningen av Riddu Riddu i 2013. Smeltedigelen Musikkfestival gjør Nordic Namgar som sin åpningskonsert til årets festival og prosjektet når dermed et større publikum.