Nordic Namgar i Moskva

Prosjektsøker: Riddu Riddu festivala
Prosjektpartnere: BIPO,Murmansk
BarentsKults støtte: 155 000 kroner

Bestillingsverket Nordic Namgar som ble finansiert av Barentskult, Sametinget og Riddu Riđđu skal nå presenteres i Russland.Bestillingsverket hadde urpremiere på Riddu Riđđu i 2013, og høstet svært gode kritikker. Komponist for verket er Ole JørnMyklebust og tekstforfatter Namgar Lkhasaranova, og med seg på scenen har de 5 musikere. En viktig målsetning for Riddu Riđđuer at bestillingsverkene skal synliggjøres på andre scener enn festivalens. Prosjektet vi søker støtte til her er å presentere NordicNamgar på en mini‐festival i Moskva, i april.