Nettverksutveksling og kompetansebygging for duodji

Søker
Duodjeinstituhtta
Finnmark
Samarbeidspartner
Cepesam organisasjon i Lovozero
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
22 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Deltakere fra Norge og fra Russland vil i forbindelse med tur til Island danne nettverk med urfolksgrupper i Lovozero. De skal få innføring i materialbruken, andre produksjonsmetoder og også i markedsføring av produkter.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
20
Ungdom
10 (norske og russiske)