Nasj ID

Prosjektsøker: Sadio Nor Teater Sa
Prosjektpartnere: Arctic Theatre, Murmansk og Igor Larin, St Petersburg
Barentssekretariatets støtte: 400 000 kroner

I tidsrommet januar 2016 - januar 2017 skal RunO- og Sadio Nor Teater realisere utveksling mellom profesjonelle scenekunstnere; skuespillere og regissør, fra Tromsø, Murmansk og St Petersburg. Under prosjekttittelen "NasjID" skal scenekunstnerne møtes og jobbe med temaet nasjonal identitet i de overnevnte byene. Målet er å skape et nytt kunstnerisk uttrykk og ei forestilling, basert på kompetansen til skuespillerne og regissøren.