Naboer og venner - Norskrussisk sommerkunstskole for ungdom

Søker
Kunstskolen Tromsø kommune
Troms
Samarbeidspartner
Childrens Art School No1
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
240 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Kunstskolen Tromsø og Art School No 1, Arkhangelsk, skal arrangere sommerkunstskoler for ungdom 13 - 16 år i Kenozero Nasjonalpark i august 2014 og Troms i august 2015. Deltakerantall er 64 fordelt på to år. Målet er å utvikle de unges evne til å uttrykke seg kunstnerisk, lære om hverandres kultur og tradisjoner og bygge varig vennskap på tvers av grensene.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
32
Ungdom
24 (norske og russiske)