Naboer og venner - Norskrussisk sommerkunstskole for ungdom

Applicant
Kunstskolen Tromsø kommune
Troms
Partner
Childrens Art School No1
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
240 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
32
Ungdom
24 (norske og russiske)

­­

Kunstskolen Tromsø og Art School No 1, Arkhangelsk, skal arrangere sommerkunstskoler for ungdom 13 - 16 år i Kenozero Nasjonalpark i august 2014 og Troms i august 2015. Deltakerantall er 64 fordelt på to år. Målet er å utvikle de unges evne til å uttrykke seg kunstnerisk, lære om hverandres kultur og tradisjoner og bygge varig vennskap på tvers av grensene.